Asker Skiklubb

Asker Skiklubb Langrenn

Velkommen

Du melder deg inn i Asker Skiklubb Langrenn ved å sende mail til langrenn@asker-skiklubb.no

Info og opplysninger du skal oppgi finner du ved å klikke på "Velkommen til Asker Skiklubb langrenn!" under.

Velkommen til Asker Skiklubb langrenn!


Støttemedlemskap:
- Koster kr. 200,- i året
- Kan gis til seg selv eller andre (gave)
- Ved tegning returneres bevis på medlemskap.
- All behandling vil skje på mail
- Gjelder for et kalenderår om gangen og Langrennsgruppa vil henvende seg til støttemedlemmet før forlengelse av medlemskapet
- Støttemedlemskap i Langrenn krever ikke medlemskap i Asker Skiklubb og gir da heller ikke rettigheter som medlem i Asker Skiklubb. Dersom dette ønskes er det bare å melde seg inn her separat

Ønsker du et støttemedlemskap? Bestille dette ved å sende mail til langrenn@asker-skiklubb.no og oppgi:
- Navn på støttemedlem
- Mailadresse støttemedlem
- Adresse støttemedlem

Ved gave oppgis i tillegg:
- Navn på giver
- Mailadresse giver