Asker Skiklubb

Asker Skiklubb Barneidrett

Prinsipper for barneidretten i Asker Skiklubb

BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT, MÅLSETNINGER
Idrettsforbundets overordnede mål for Barneidrett er å gi barn til og med 12 år et allsidig og variert tilbud av aktiviteter som imøtekommer barns fysiske og psykiske behov. Man skal søke å gi barna grunnleggende opplæring i motoriske ferdigheter samtidig som man vil møte barnas behov for mestring og spenning. Jo yngre barna er desto mer lekbetont skal aktivitetene være.
Styret i barneidrettsgruppa i Asker Skikubb har vedtatt følgende overordnete mål:
Gi barn mellom 5 og 10 år et lekbetont treningstilbud som utvikler barna fysisk, psykisk og sosialt. Barna skal oppleve trivsel og idrettsglede. Stikkord: Glede, Kvalitet, Allsidighet
For å oppnå dette vil vi sikre:
• Høy kvalitet gjennom:
- Kvalifisert og stabil trenerstab
- Begrensning av antallet barn pr. gruppe
- Minst to som har treneransvar til stede under hver trening.
- Tilstrebe å gi tilnærmet like mye oppmerksomhet overfor alle deltakere i gruppen.
• Allsidighet gjennom:
- Erfaring med ulike, lekbetonte aktiviteter (f.eks. ballidrett, ski, skøyter, lek i svømmebasseng).
- Aktivitetene tilpasses naturlig til årstidene.
- Aktivitetene tilrettelegges slik at utvikling av barnas grunnleggende motoriske egenskaper ivaretas.

TRENERNE, TRENINGENE
Hvilket tilbud gir barneidretten i Asker Skiklubb?
Idrettslek er for barn mellom 5 og 7 år. Gjennom variert lek inne og ute vil barna lære å mestre kroppen i ulike sammenhenger. Idrettslek ute og i gymsal, ski- og skøytelek.
Idrettsskolen er for barn mellom 8 og 10 år. Her får du en innføring i ulike idretter som Asker Skiklubb kan tilby, som f.eks. kajakk, ballidretter, friidrett, ski, telemark, skøyter og orientering.


Praktiske opplysninger om treningene:
• Ved trening i gymnastikksaler er kun hallsko/innesko (joggesko med hvite eller gule såler) tillatt. Alternativene er gymnastikksokker eller å være barbent. Foreldre må også ta av utesko før de går inn i gymsalen.
• Når vi går på ski, skal barna møte opp med ferdig smurte ski etter værforholdene.
• Når vi går på skøyter, krever vi at barna bruker hjelm (sykkelhjelm eller ishockeyhjelm). Foreldrene er ansvarlige for at barnas skøyter er på og lisser knyttet når treningen starter.

Det er vanlig at foreldrene er til stede de første gangene etter at barna begynner hos oss. Sær¬lig gjelder dette de minste barna. Noen barn blir snart trygge i treningssituasjonen, mens andre trenger en foresatt i nærheten. Erfaringen vår er likevel at kontakten mellom barna og trenere ofte er lettere hvis foresatte og småsøsken ikke er tilstede.
PLIKTER og FORVENTNINGER
Medlemsskap:
Asker Skiklubb krever ikke medlemsskap av utøvere under 12 år. Det er imidlertid kun medlem¬mer som er dekket av NIFs forsikring. De som ikke er medlemmer bør tegne en privat ulykkes¬forsikring. Foruten forsikringen gir medlemsskap andre fordeler som f.eks. en betydelig rabatt i treningsavgiften.
Plikter og forventninger:
Først og fremst håper vi at barna synes det er fint å delta i barneidretten. Hvis barna selv ikke har det bra, har vi ikke oppnådd målsettingene som vi har beskrevet foran.
Barneidrettsgruppa er et foreldredrevet tilbud til barn i alderen 5-10 år. Trenerne gis lønn - noe som finansieres gjennom treningsavgiften. Vi er imidlertid avhengig av noe bistand fra foreldrene ved at noen stiller opp som styremedlem, reservetrener eller trår til med baking av boller (evt. kake) og annen bistand ved gjennomføring av arrangementene.

Hilsen styret i barneidrettsgruppa