Asker Skiklubb

Asker Skiklubb Barneidrett

Priser for barneidrettstrening

Asker skiklubb medlemskap
Medlemsskapet i Asker skiklubb koster 225 kroner for hvert enkelt barn, og varer fra februar til februar, altså litt på tvers av skoleåret.

Kursavgift Barneidretten
Kursavgiften for barneidretten er 1000 kroner for det kommende skoleåret. De av dere som har barn født i 2003 får en faktura som bare gjelder for ett halvår av gangen (500 kr), ettersom en del av de minste erfaringsmessig trekker seg ut underveis. Dere andre foreldrene blir fakturert for hele skoleåret under ett.