Asker Skiklubb

Asker Skiklubb Barneidrett

Overnattingstur

5 åringene hadde avslutning på
Vestlia med pølser og saft