Asker Skiklubb

Asker Skiklubb Alpint

Velkommen, her er nyttig informasjon om alpingruppa

Velkommen til Asker alpint!

Vi ønsker alle utøvere og foreldre velkommen til alpingruppa. De ulike gruppene er forholdsvis små og oversiktlige, og vi har et godt sosialt miljø. All trening er frivillig, men for at alpingruppa skal fungere best mulig for alle involverte parter, så er det viktig at utøverens ambisjonsnivå, treningsinnsats, ferdigheter og mulighet for oppfølging fra foreldre stemmer overens med de ulike gruppenes treningsopplegg. Alpingruppa legger stor vekt på foreldreoppfølging. Vi ønsker at foreldre kan være med å hjelpe til i bakken med praktiske gjøremål. Dette gjelder både når man er i Vardåsen og på skisamling.

Aller først en presentasjon av strukturen i klubben.

Alpingruppen har et styre som jobber uavhenging av de forskjellige aldersgruppene. Styrets oppgave er å tilrettelegge og støtte aktivitetene slik at rammevilkårene blir så gosde som mulig. For mer informasjon om styret, se egen side.

For hver gruppe er det utpekt en oppmann. Oppmannens oppgave er å ordne det praktiske i forbindelse med treninger og samlinger.

Oppmenn 2009 er som følger:

2001 og yngre: Terje Ombakk
terje.ambakk@akersolutions.com

2000 - 1999: Bjørn Einar Bjordal
beb-amk@online.no

1998 - 1997 Thomas Grys
thomas.grys@borregaard.com

Teen team 96 (1995-1996):
Geir og Camilla Torsæther
geir@t-2.no

1994 og eldre : Petter Johansen
petter.johansen@netcom.no


generell informasjon

Alle barn må kunne ta heisen alene og klare å komme ned bakken. Det er foreldrenes ansvar og vi oppfordrer derfor foreldrene til å være med i bakken. I tillegg må foreldrene hjelpe til på treningene med bl a å sette løyper og for øvrig sørge for at sikkerheten til aktive og turister blir ivaretatt på best mulig måte når vi har treninger.
For å unngå unødige skader er det ikke tillatt å ha skjerf, snorer, gummierte parkdresser etc i bakken.

Litt om alpingruppa

Vi er foreldre som driver gruppa på dugnad, enten det gjelder administrative oppgaver eller trenerjobben. Vi forsøker å få til et inkluderende miljø hvor både barn og voksne finner seg til rette. Vi ønsker foreldre som er villige til å delta enten det er renn vi arrangerer, vakt i varmestua 1 kveld i løpet av sesongen eller det er ved å hjelpe til på treninger. Vi tilbringer mye tid i bakken og ved å være aktiv her er man med på å skape en hyggelig stemning i stedet for å være passiv tilskuer. Både barn og voksne har mye igjen for det.


Nybegynnerkurs

Vi arrangerer skiskole de årene snøforholdene i Vardåsen tillater det. Når barna har gått på kurs og tilegnet seg grunnleggende ferdigheter, er de velkomne til å delta i våre treningsgrupper.

Utstyr

Barna må ha ski med skarpe stålkanter. Disse må slipes jevnlig og gjerne prepareres for å ta best mulig vare på skiene og gliflatene.
Det er forbudt å stille med parkdresser som er gummiert bak, Slike dresser blir meget glatte når barna faller noe som kan få svært uheldige konsekvenser. Likeledes er det forbudt med snorer, skjerf og lignende som kan gjøre at barna henger igjen i heisen.


Viderekommende løpere

For de barna som er kommet over skiskolestadiet har vi ”konkurransegrupper” med deltakere som trener på løypekjøring med porter. Disse barna deltar også på noen av de mange skirenn som arrangeres i løpet av vinteren. Foreldrene velger selv hvor mange renn barna skal delta på og hvilke.
Nivået på løperne innenfor hver gruppe er variabelt, men vi har flere svært gode løpere som plasserer seg helt i toppen. Inndelingen i grupper er basert på barnas alder.Hvilket utstyr trenger utøveren? Hva koster dette?

Det er absolutt ikke nødvendig å kjøpe nytt utstyr. Dette er ofte dyrt, og brukt utstyr kan være veldig bra. Mange utøvere vokser raskt og trenger stadig nytt utstyr. Da kan du regne på hvor mange timer utstyret har vært i bruk i løpet av ett år.
Et regneeksempel:
Skisesongen er ca. 4 mnd. lang, dette er omtrent 15 uker.
Du er på ski fire dager i uken. Dette tilsvarer 60 ganger i løpet av en sesong.
I snitt er du i bakken 4 timer per gang. Dette tilsvarer 240 timer i bakken.
Men bare ¼ av tiden kjører du på ski. Dette tilsvarer 60 timer aktivitet i løpet av en hel sesong!

Ikke la utøverne mase seg til nytt utstyr når du kan få kjøpt brukt utstyr av nyere modell til halv pris. Ski kan faktisk bli bedre over tid hvis man behandler utstyret riktig. Eksempelvis går fartsski/ utforski i arv på høyere nivå (eks. Lasse Kjus) fordi skia glir bedre til mer det blir brukt og smurt.


Tips på hva du skal se etter ved kjøp av nytt og brukt utstyr:
1. Hvordan skiene ser ut på oversiden er ikke avgjørende, det er undersiden du skal se på.
2. Se etter at belegget ikke har store sår eller riper, og at belegget er jevnt – ikke bulker. Hold skien og legg øyet ned til belegget, se bortover overflaten.
3. At kantene ikke er brukt opp. Se at det er igjen stålkant fra undersiden av belegget og ut, slik at du har noe å arbeide med (slipe kanter). At kantene er jevne. Dette er ikke så viktig, men du kan unngå en tidkrevende jobb med sliping. Dra tuppen av neglen mot den spisse delen av kanten. Du kjenner fort hakk eller ujevnheter. Småhakk er ikke farlig, det får man bort ved å bruke et bryne eller en fin fil.
4. At det ikke er noen sprekker i selve konstruksjonen (på sidene).
5. At skiene ikke er sprengt/ bøyd. Hold skiene sammen og se at de ligger jevnt inntil hverandre når du presser dem sammen (det er litt spenn i skiene).
6. At sort belegg ikke er grått/ hvitaktig, da er belegget oksidert og vil gi dårligere gli. Dette kan komme av at skiene ikke blir smurt regelmessig, eller at sålen har blitt brent.

Hva du trenger (basic):
Ski
Staver
Skisko er viktig. At skoene passer godt på foten og har passelig stivhet er svært viktig.
Hjelm
Briller
Hansker/ Votter

Viderekomne:
Ekstra når man skal kjøre leddstaurteknikk i slalom, gjelder viderekomne.
Knebeskyttere
Håndbeskyttere på staver
Bøyle til hjelm, beskyttelse for ansiktet.
Ryggplate, beskyttelse ved fall i stor hastighet.
Hva skal man fokusere på som foreldre og utøvere?