Asker Skiklubb

Asker Skiklubb Håndball

Når ulykken er ute, hva da......

Hvordan melde en skade
Alle skader som forventes å gi rett til erstatning skal SNAREST meldes på skjema "Skademelding Håndball". Du skal altså ikke vente til skaden er ferdig behandlet før skademelding og eventuelt originalkvitteringene sendes skadeavdelingen. Skjemaet får du fra skadeavdelingen i Norges Håndballforbund på tlf. 22 18 61 00, eller du kan laste det ned fra våre internettsider.
Når skaden er registrert vil du få et brev tilbake med en orientering om hvilke rettigheter du har, og et skadenummer som kan brukes ved senere innsendelse av kvitteringer for utlegg som ønskes erstattet.

Dersom det kreves erstatning for behandlingsutgifter må originale kvitteringer vedlegges. Ved privat kjøring kan du oppgi antall km og antall ganger kjøring til behandling er foretatt.

Behandlingstiden ved skadeavdelingen er som regel rundt 10 dager, men det avhenger også av at skademeldingen er riktig utfylt og at ingen opplysninger mangler.

Det settes krav til godkjennelse fra skadeavdelingen før man inngår avtale om operasjon ved private sykehus/klinikker inntil kr. 24.000.-. Det skal fremlegges dokumentasjon fra lege/sykehus om at ventetiden på tilsvarende operasjon ved et offentlig sykehus er min. 3 mndr.

Skjemaet skal bekreftes av trener/lagleder og sendes:
Norges Håndballforbund avd. skade
Serviceboks 1, Ullevål Stadion
0840 OSLO
Faks : 22 18 61 01
Spørsmål om vilkår/skader kan også rettes til skadeavdelingen på tlf. 22 18 61 00

Skademeldingsskjema

Skademeldingsskjemaet kan lastes ned fra HHForsikring
Her kan du også fylle ut skjemaet direkte på nett.

Skjemaet er i PDF-format, og du må ha Adobe Acrobat Reader for å lese dokumentet.

Programmet er gratis og kan lastes ned her: Adobe Acrobat Reader.

Skjemaet kan eventuelt skrives ut og fakses eller sendes skadeavdelingen.

Utfylling av skademeldingen

For å lette saksbehandlingen er det viktig at skademeldingen blir fylt ut så nøyaktig som mulig. Husk fullstendig navn og adresse med postnummer og

fødsels- og personnummer (11 siffer).

Kryss av for hvilken type lisens du har, og legg ved en kopi av lisenskortet. Den skadede må underskrive skademeldingen, samtidig som denne bekreftes av trener/lagleder.

Utfylling av gironr. for tilbakebetaling av utlegg sikrer deg en raskere og sikrere utbetaling.

Hvordan skaden skjedde må fylles ut, og også hvilken klubb du spiller for og i hvilken divisjon laget spiller (evt. aldersbestemte lag. f.eks. P17).

Ved eventuelle varig mèn-skader er det også viktig at det oppgis om den skadede er ulykkesforsikret gjennom andre forsikringer enn håndball-lisensen.

På skademeldingen er det avsatt en rubrikk for lege/tannlege å gi sin diagnose. Ta gjerne skjemaet med til legen eller tannlegen hvis det passer slik. Hvis ikke sendes det inn uten.

Husk også at det er den som er skadet som skal fylle ut og sende inn skademeldingen.