Asker Skiklubb

Asker Skiklubb
Postboks 92
1371 ASKER

Kontoret på Føyka
(klikk for kart)
Åpent 12-16.00,
12-18.00 tirsdag.
Tlf.: 66 76 11 00
Faks: 66 76 11 09

Org.nr 975 820 645
Bankforbindelse: Handelsbanken
Revisor: BDO Noraudit Sandvika AS

Administrative lenker:
Asker Idrettsråd
Asker kommune
Ajour fra Idrettskretsen
Akershus idrettskrets
Norges Idrettsforbundbund

Parker på Føyka
Plassen er avgiftsbelagt 7-16 (13).
80% av beløpet går til klubben.
Pr. time kr. 15.-
pr. døgn kr. 50.-
10 gjesteplasser foran klubbhuset.

Hvordan er skiføret?
Alltid oppdatert prepareringsstatus fra Skiforeningen på Asker Skiklubb Netts føremelding

Ansvarlig redaktør:
Svein Granerud.

Asker Skiklubb Nett

Asker Skiklubbs anleggstyre

Asker Skiklubbs anleggstyre har driften av klubbens anlegg som hovedansvar.
Hovedstyret finansierer driften, ved siden av drifts og vedlikeholdstilskudd fra Asker Kommune.

Klubbhuset - Grusbanen - Stadion med friidrettsanlegg - kunstgressbanen og grøntarealene i Askerparken, samt parkeringsarealene på Føyka.

I tillegg sorterer driften av Kajakkhuset, orienteringskartene og Vestlia under anleggstyret, men alle disse enhetene har egne driftsorganisasjoner.

Formann i anleggstyret er Terje Holth, og han sitter i klubbens arbeidsstyre

Øvrige styremedlemmer i anleggstyret:
Styremedlem: Odd Jostein Hyttebakk
Styremedlem: Marit Hammernes
Styremedlem: Stein Ridder Nilsen
Styremedlem: Kjell Fagerli
Styremedlem: Trond Haukland
Styremedlem: Styret har fått fullmakt til å komplementere med en med håndballkompetanse.
Styremedlem: Stein Larsen
Ansattes repr.: Hans Knutsen

Oppdatert 27.mars 2009