Asker Skiklubb

Asker Skiklubb
Postboks 92
1371 ASKER

Kontoret på Føyka
(klikk for kart)
Åpent 12-16.00,
12-18.00 tirsdag.
Tlf.: 66 76 11 00
Faks: 66 76 11 09

Org.nr 975 820 645
Bankforbindelse: Handelsbanken
Revisor: BDO Noraudit Sandvika AS

Administrative lenker:
Asker Idrettsråd
Asker kommune
Ajour fra Idrettskretsen
Akershus idrettskrets
Norges Idrettsforbundbund

Parker på Føyka
Plassen er avgiftsbelagt 7-16 (13).
80% av beløpet går til klubben.
Pr. time kr. 15.-
pr. døgn kr. 50.-
10 gjesteplasser foran klubbhuset.

Hvordan er skiføret?
Alltid oppdatert prepareringsstatus fra Skiforeningen på Asker Skiklubb Netts føremelding

Ansvarlig redaktør:
Svein Granerud.

Asker Skiklubb Nett

Utviklingen av Føyka – hva skjer?

22/05-2007, 12:36

Det har vært skrevet mye i Budstikka denne våren om Føyka og hva som skjer, og dette har skapt en del uro i medlemsmassen. Det er svært forståelig at dette skaper uro, for Føyka har en sentral rolle i klubben liv.

Det som er svært viktig å huske på for klubbens medlemmer, og andre interessenter, er at denne prosessen følger alle de prosedyrer som etter grundig debatt er enstemmig vedtatt i alle organer i Asker Skiklubb, Arbeidsstyret, Hovedstyret og årsmøtet. Klubbens utviklingskomite, og dennes styringsgruppe jobber etter disse retningslinjene.
Rundt en slik prosess som denne, vil det alltid være forskjellige meninger, som bringes til torgs. Ordfører Morten Strands utspill om at kommunen burde kjøpe Føykaeiendommen av Asker Skiklubb kom svært overraskende på de involverte parter, da ordføreren har fått følge denne prosessen tett, uten før å ha tatt til orde for en kjøpsløsning. Dette har heller ikke vært tema i Asker kommunes administrasjon eller i samtaler skiklubbens utviklingspartner Byggholt.
Det er flott med et engasjement, men det er viktig å huske at det er en klar styringsstruktur på det offisielle arbeidet som gjøres. Asker Skiklubbs personer i styringskomiteen, Vegard Olderheim og Morten Müller er de som fronter denne saken utad, og disse to gjør en formidabel jobb for å bidra til at framdriften holdes.
Selvfølgelig finnes det en og annen ”villmink” i en slik stor klubb som vår, men så lenge de offisielle delene av prosessen vet at de skal forholde seg til våre to representanter i dette arbeidet, er det intet grunnlag for å si at det er intern uenighet i skiklubben.
Neste milepæl i dette prosjektet er stadfesting av kommuneplanen for Asker, en plan klubben aktivt har jobbet med, gjennom komitémøter og høringsuttalelser. Kommuneplanen var stipulert ferdig i juni, men det kan se ut som om dette først skjer i september, rett før kommunevalget.
Svein Granerud

Føyka-utviklingskomiteen, som ledes av Marit Hammernes, og som Styringskomiteen rapporterer til, har formulert følgende punkter som brukes som rettesnor i arbeidet:

Hva vil Asker Skiklubb med Føyka og den utviklingen som klubben har satt igang:
1. Asker Skiklubb innser at med den utvikling som har skjedd og som forventes i Asker sentrum og med den nærhet Føyka har til sentrum, er det naturlig at Føyka i fremtiden blir en integrert del av det totale sentrumsområdet.

2. Asker Skiklubb ønsker at klubbens og kommunens sentrale fotballaktivitet blir på Føyka med mulighet for et stadionanlegg, og at Føyka også blir et viktig samlingspunkt for deler av klubbens idrettslige virksomhet, samt for den administrative og miljømessige aktivitet.

3. Asker Skiklubb vil at det skal bli anlagt friidrettsarena og fotballbaner som en del av den idrettslige ekspansjon og som kompensasjon for at deler av Føyka-arealet blir benyttet til sentrumsnære formål på et areal i rimelig nærhet til Asker sentrum.

4. Asker Skiklubb vil at verdier som blir realisert på grunn av at deler av Føyka-arealet blir benyttet til sentrumsformål, blir etablert som et fond eller lign. som klubben kan nyte godt av i form av fremtidig avkastning.
17. april, Asker Skiklubbs Føyka-utviklingskomite.

Tilbake