Asker Skiklubb

Asker Skiklubb
Postboks 92
1371 ASKER

Kontoret på Føyka
(klikk for kart)
Åpent 12-16.00,
12-18.00 tirsdag.
Tlf.: 66 76 11 00
Faks: 66 76 11 09

Org.nr 975 820 645
Bankforbindelse: Handelsbanken
Revisor: BDO Noraudit Sandvika AS

Administrative lenker:
Asker Idrettsråd
Asker kommune
Ajour fra Idrettskretsen
Akershus idrettskrets
Norges Idrettsforbundbund

Parker på Føyka
Plassen er avgiftsbelagt 7-16 (13).
80% av beløpet går til klubben.
Pr. time kr. 15.-
pr. døgn kr. 50.-
10 gjesteplasser foran klubbhuset.

Hvordan er skiføret?
Alltid oppdatert prepareringsstatus fra Skiforeningen på Asker Skiklubb Netts føremelding

Ansvarlig redaktør:
Svein Granerud.

Asker Skiklubb Nett

Asker Skiklubb inviterer til orienteringsløp tirsdag 22. mai 2007

22/05-2007, 03:18

Innbydelse til AB-karusell nr. 1 og
OBIK poengløp nr. 4, tirsdag 22. mai
Start: Fleksistart mellom kl 16:30 – 18:30.
Fremmøte: Dikemark. Merket fra E18, avkjøring vest for Asker sentrum.

Kart:
Bertelsmyr, 1: 10 000, ekvidistanse 5 meter, utgitt i 2003, revidert 2006/2007

Terreng:
Terrenget består av skråli med varierende vegetasjon, preget av aktivt skogbruk. Høyereliggende deler av terrenget har gran- og furuskog med innslag av en del større myrer. Løpbarheten er god.

Hele innbydelsen


Tilbake