Asker Skiklubb

Asker Skiklubb
Postboks 92
1371 ASKER

Kontoret på Føyka
(klikk for kart)
Åpent 12-16.00,
12-18.00 tirsdag.
Tlf.: 66 76 11 00
Faks: 66 76 11 09

Org.nr 975 820 645
Bankforbindelse: Handelsbanken
Revisor: BDO Noraudit Sandvika AS

Administrative lenker:
Asker Idrettsråd
Asker kommune
Ajour fra Idrettskretsen
Akershus idrettskrets
Norges Idrettsforbundbund

Parker på Føyka
Plassen er avgiftsbelagt 7-16 (13).
80% av beløpet går til klubben.
Pr. time kr. 15.-
pr. døgn kr. 50.-
10 gjesteplasser foran klubbhuset.

Hvordan er skiføret?
Alltid oppdatert prepareringsstatus fra Skiforeningen på Asker Skiklubb Netts føremelding

Ansvarlig redaktør:
Svein Granerud.

Asker Skiklubb Nett

Vann i masser pà grusbanen

04/07-2007, 22:00

Juli er ferietid, men ogsà tid for vann i massevis. Onsdag 4. juli flommet Askerelva over igjen, tiltross for at flere eksperter har sagt gang pà gang at det ikke skal kunne skje.
Spesielt i forbindelse med Askerelv-prosjektet har det gang pà gang blitt poengtert at det ikke skulle kunne komme store mengder vann pà grusbanen. Bildene pà Askerfotball.no viser noe annet

Problemer ogsà i sentrum (budstikka.no)
.

Tilbake