Asker Skiklubb

Asker Skiklubb
Postboks 92
1371 ASKER

Kontoret på Føyka
(klikk for kart)
Åpent 12-16.00,
12-18.00 tirsdag.
Tlf.: 66 76 11 00
Faks: 66 76 11 09

Org.nr 975 820 645
Bankforbindelse: Handelsbanken
Revisor: BDO Noraudit Sandvika AS

Administrative lenker:
Asker Idrettsråd
Asker kommune
Ajour fra Idrettskretsen
Akershus idrettskrets
Norges Idrettsforbundbund

Parker på Føyka
Plassen er avgiftsbelagt 7-16 (13).
80% av beløpet går til klubben.
Pr. time kr. 15.-
pr. døgn kr. 50.-
10 gjesteplasser foran klubbhuset.

Hvordan er skiføret?
Alltid oppdatert prepareringsstatus fra Skiforeningen på Asker Skiklubb Netts føremelding

Ansvarlig redaktør:
Svein Granerud.

Asker Skiklubb Nett

Asker Skiklubbs administrasjonshåndbok


Asker Skiklubb har samlet "alt" som man må vite for å drive i klubben i en administrasjonshåndbok.
Boka er under kontinuerlig oppdatering.

Innhold i Administrasjonshåndboka:
Kap. 0 innhold.doc 2007-hoved-admhåndbok-kap0

Kap. 1 Forord -> 2007-adm-handbok-forord

Kap. 2 Lover, - Regler og eiendommer -> 2007-hoved-admhåndbok-kap02

Kap. 3 Organisasjon og ledelse -> 2007-adm-handbok-kap3-org-ledelse

Kap. 4 Verdigrunnlag, herunder retningslinjer for barneidrett -> 2007-Verdigrunnlag-herunder-retningslinjer-for-bar

Kap. 5 Grupper,styrer,utvalg -> Under revisjon

Kap. 6 Regnskap og økonomi -> 2007-adm-handbok-kap6-regn-okonomi
Instruks: 2009-03-26-kasserer-instruks
Skjema: 2009-03-26-skjema-km-godgjorelse
Skjema: 2009-03-26-skjema-Reiseregning

Kap. 7 Avtaler og kontrakter -> Under revisjon

Kap. 8 Eksterne instanser -> 2007-adm-handbok-kap8-eksterne-instanser

Kap. 9 Diverse retningslinjer -> Under revisjon

Kap.10 Vedlegg ->

Æresmedlemmer i Asker Skiklubb - Lastes ned på Asker Skiklubb historie
Innvoterte livsvarige medlemmer i Asker Skiklubb - Lastes ned på Asker Skiklubb historie
Asker Skiklubbs diplom - Lastes ned på Asker Skiklubb historie
Eckerbergs premie - Oversikt under utarbeidelse