Asker Skiklubb

Asker Skiklubb Askeladden

Post ved en gravhaug som er mer enn tusen år gammel

28/05-2009, 19:04

Post 10L er plassert ved en gravhaug fra førkristen tid. I dette området mellom Lier og Asker er det største gravfeltet på våre kanter. Her er det i alt registrert 102 gravhauger.

På post 10M litt lenger nord er det ingen gravhauger. Hva kan årsaken være til det? Kanskje ble området her dyrket opp i middelalderen og det kan ha vært slåttemark i nyere tid? Kart fra 1800-tallet tyder ikke på dyrking her på den tiden, og senere har det også vært skog her.

Kari Sebjørnsrud Mehl (bildet) og mannen Bjarne Mehl leser oppslagene på postene med slik informasjon med stor interesse. Kari Sebjørnsrud Mehl forteller at en grunn til at hun vil lære mer om marka er at hun kommer fra en gård i Asker.

Noen av postene er plassert på en av 468 registrerte kølabonner hvor det ble levert trekøl til Dikemark. På disse postene kan du lære mer om hva en kølabonn er og om aktiviteten til Dikemark jernverk.

Askeladden markerer at det er kulturminneåret i 2009 med at 57 av 110 poster plasseres ved kulturminner i marka. På disse postene er det oppslag som forteller om kulturminner som f.eks., husmannsplasser, setring, kølabrenning, gamle veifar og spesielle hendelser.

Teksten på postene er skrevet at Jan Martin Larsen.

Vi håper at økt kunnskap vil gi større turglede. Og til at deltakerne selv kanskje blir flinkere til å se gamle kulturminner og til å undre seg over livet i marka i tidligere tider.

Tilbake