Asker Skiklubb

Asker Skiklubb Orientering

O-Kartkiosken - Ny løsning for bestilling av o-kart

03/12-2009, 00:44

Asker skiklubb legger nå som første orienteringsklubb ut sine orienteringskart i høy oppløsning og geokalibrert. Kombinert med at Statens kartverk har frigitt sine kartdata gir dette en unik løsning for å gjøre orienteringskart tilgjengelig.

Nå kan du via OKARTKIOSKEN orientere deg enkelt fram til hvilket orienteringskart eller turkart som dekker det området du vil ut på tur i.

Dette gjør vi for å øke salget av kart, rekruttere nye medlemmer og kartbrukere, samtidig som vi gir et bedre tilbud til de som ønsker å bruke GPS i analyse og dokumentasjon.

Ved å velge ett av kartene i venstremenyen kommer du raskt inn i et kartbilde over Asker der du kan manøvrere deg rundt. Du kan også velge ortofoto (flybilder) som bakgrunnsbilde/ oversiktsbilde.

Løsningen dekker også kartbaser som vi har felles med naboklubbene Røyken O-lag og Lierbygda O-lag.

Kartbestilling går til Asker skiklubbs kontor. I tillegg til selve kartprisen kommer et mindre tillegg for porto og administrasjon.

Andre o-klubber som ønsker å benytte OKARTKIOSKEN kan ta kontakt med terje@comparetracks.com

Tilbake