Asker Skiklubb

Asker Skiklubb Friidrett

Bestenoteringer Jenter

Under finner dere PDF-filer med bestenoteringene i friidrett i de forskjellige aldersklassene for jenter i Asker Skiklubb.
De vil bli forsøkt holdt fortløpende oppdatert, men dere vil også se at det er en del mangler og usikkerhet rundt noen resultater.
All dokumentasjon som kan bekrefte/avkrefte resultater i dokumentene, eller for den saks skyld gi meg resultater som ikke er der, men burde være der, tas imot med takk.
Kontakt meg(Espen Jahren) på e-mail asker.friidrett@online.no, lever på Føyka eller send til Asker Skiklubb, Friidrett, Postboks 92, 1371 Asker.
Fri08-Bestenoteringer Jenter 18 r
Fri08-Bestenoteringer Jenter 17 r
Fri08-Bestenoteringer Jenter 16 r
Fri08-Bestenoteringer Jenter 15 r
Fri08-Bestenoteringer Jenter 14 r
Fri08-Bestenoteringer Jenter 13 r
Fri08-Bestenoteringer Jenter 12 r
Fri08-Bestenoteringer Jenter 11 r
Fri08-Bestenoteringer Jenter 10 r