Asker Skiklubb

Asker Skiklubb Skiskyting

STYRET OG VERV

Leder/sportslig ansvar
Sjur Hanserud
66 84 72 37 / 41 41 31 04
hanserud @ profier.no

Anlegg/våpen
Arthur Eide

Økonomi
Grethe Løvald

Rekruttering
Jens Bang
66 98 97 12
jensbang @ broadpark.no

Arrangement
Olaug Norås
47 01 97 22
olaug.noras @ rikshospitalet.no

Dugnad
Åpen