Asker Skiklubb

Asker Skiklubb Skiskyting

TESTREKORDER

Det ble ikke rapportert inn testresultater i sesongen 2006-2007. Ingen nye rekorter er registrert.

Oversikt testrekorder.

Send inn resultater oppnådd på treninger og samlinger til Internettansvarlig:
krogs-be @ online.no