Asker Skiklubb

Asker Skiklubb Barneidrett

Priser 2008/09

Priser for barneidrettstrening

Asker skiklubb medlemskap
Medlemsskapet i Asker skiklubb koster 225 kroner for hvert enkelt barn, og varer fra februar til februar, altså litt på tvers av skoleåret.

Kursavgift Barneidretten
Kursavgiften for barneidretten er 1000 kroner for det kommende skoleåret. De av dere som har barn født i 2003 får en faktura som bare gjelder for ett halvår av gangen (500 kr), ettersom en del av de minste erfaringsmessig trekker seg ut underveis. Dere andre foreldrene blir fakturert for hele skoleåret under ett.

Parti Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag
Jansløkka 5 år kl 17.30-18.30 fullt
Jansløkka 6 år kl 18.30-19.30 fullt
Jansløkka 7 år kl 18.00-19.00 ledig
Jansløkka 7 år kl 19.00-20.00 ledig
Hofstad 5 år kl 17.30-18.30 ledig
Hofstad 6 år kl 18.30-19.30 ledig
Drengsrud 5 år kl 17.30-18.30 fullt
Drengsrud 6 år kl 18.30-19.30 fullt
Rønningen 8 år kl 17.30-18.30 ledig
Rønningen 8 år kl 18.30-19.30 ledig
Drengsrud 9/10 år kl 17.30-18.30 ledig
Drengsrud 9/10 år kl 18.30-19.30 ledig