Asker Skiklubb

Asker Skiklubb
Postboks 92
1371 ASKER

Kontoret på Føyka
(klikk for kart)
Åpent 12-16.00,
12-18.00 tirsdag.
Tlf.: 66 76 11 00
Faks: 66 76 11 09

Org.nr 975 820 645
Bankforbindelse: Handelsbanken
Revisor: BDO Noraudit Sandvika AS

Administrative lenker:
Asker Idrettsråd
Asker kommune
Ajour fra Idrettskretsen
Akershus idrettskrets
Norges Idrettsforbundbund

Parker på Føyka
Plassen er avgiftsbelagt 7-16 (13).
80% av beløpet går til klubben.
Pr. time kr. 15.-
pr. døgn kr. 50.-
10 gjesteplasser foran klubbhuset.

Hvordan er skiføret?
Alltid oppdatert prepareringsstatus fra Skiforeningen på Asker Skiklubb Netts føremelding

Ansvarlig redaktør:
Svein Granerud.

Asker Skiklubb Nett

Føyka - god nok for Toppserien også i 2009

03/09-2008, 18:29

Tiltross for at det motsatte er hevdet i lengre tid fra ledelsen i AFK, fotballforbundet har satt få, og ingen uovervinnelige spørsmålstegn ved Føyka som arena for Toppserien 2009.
I toppkampen mot Kolbotn tirsdag 2. september, presenterte Anleggsansvarlig Rune Singstad, og Arrangementsansvarlig Hans Christian Halvorsen en arena som dommere og NFFs kampdelegat gav mer enn godkjent.

Dommerrapporten gir oss et godt skussmål, på organisering, sikkerhet og kamparena får vi god, på de øvrige tre målepunkter gir dommeren oss karakteren normal, konstaterte en fornøyd HC.

Små justeringer gjør Føyka god nok for Toppserien også i 2009
NFF har svart på AFKs dispensajonssøknad for å få spille Toppseriekamper på Føyka neste år, og det er ingen uoverkommelige krav som stilles for å løse dette.
Dette er punktene som må løses:
I.08 Arena skal ha Kontrollrom. Her er det avsatt et rom i TV-tårnet, som man har glemt i søknaden.
I.11 og I.13: På en ståtribune skal det være Bølgebrytere hvis det er mer enn fem trinn. Stadion er i prinsippet uten ståtribune, og kravet intreffer ikke. AFK har søkt om dispensasjon, som om hele Føykaskråningen var en ståtribune.
I.16: Setene på Føyka stadion er ikke nummererte
Dette løses enkelt ved å enten sette på kistremerker med setenummer, eller skrive disse på, direkte på stolene.
I.23: Klubben mangler teknisk hjelpemiddel til å telle tilskuere, samt reservestrømforsyning til høytaleranlegg.
Det må anskaffes en tellebokk, samt et nødstrømsagregat. Kostnaden til dette er svært lav.
I.30: Klubben har søkt om dispensasjon siden de ikke har avsperret parkeringsområde.
Dette løses ved å sperre av den indre del av parkeringsplassen, slik man gjorde tidligere. Dermed er spillere og dommere sikret p-plasser inntil klubbhuset.
I.31: Hjemmelagsgarderoben er 27 m2, kravet er 40 m2.
Dette løses, slik det er løst mange andre steder og slik forbundet anbefaler, ved å sette opp skyvedør mellom garderobe 1 og 2. Forslaget er godkjent av NFF.
-I prinsippet er dette smådetaljer, fastslår drifts og anleggsansvarlig, Rune Singstad

Tilbake