Asker Skiklubb

Asker Skiklubb
Postboks 92
1371 ASKER

Kontoret på Føyka
(klikk for kart)
Åpent 12-16.00,
12-18.00 tirsdag.
Tlf.: 66 76 11 00
Faks: 66 76 11 09

Org.nr 975 820 645
Bankforbindelse: Handelsbanken
Revisor: BDO Noraudit Sandvika AS

Administrative lenker:
Asker Idrettsråd
Asker kommune
Ajour fra Idrettskretsen
Akershus idrettskrets
Norges Idrettsforbundbund

Parker på Føyka
Plassen er avgiftsbelagt 7-16 (13).
80% av beløpet går til klubben.
Pr. time kr. 15.-
pr. døgn kr. 50.-
10 gjesteplasser foran klubbhuset.

Hvordan er skiføret?
Alltid oppdatert prepareringsstatus fra Skiforeningen på Asker Skiklubb Netts føremelding

Ansvarlig redaktør:
Svein Granerud.

Asker Skiklubb Nett

Solvangløypa stengt

05/11-2008, 20:07

Lysløypa fra Solvang skole, vil ikke bli åpnet for skigåing denne vinteren, da Asker kommune ikke har klart å komme til enighet om en avtale om rett til prepareing med grunneierne. Denne konflikten kan også stenge mulighetene for de ordinære skiløypene i dette området.

Vi har stilt avdelingsleder i idrett og friluft, Bjørn Erik Olsen endel spørsmål i forbindelse med at en ny skisesong nærmer seg:


Hva skjer i Solvangløypa, stemmer ryktene om at den ikke blir kjørt i år?
-Ja, vi har ikke oppnådd å få avtaler med grunneiere. I dialog/samarbeid med Skiforeningen vil vi forsøke å få til mulighet for at det iallefall blir anledning til å gå på ski fra Asker sentrum og i retning Solli og Sem.

Hva skjer med tilførselsløypene, fra Føyka og ut til Solvang?
- Slik situasjonen fortoner seg på Dæli nå, ser det vanskelig ut og føre skiløypen gjennom området av hensyn til bygggeaktiviteten her. Vi skal sjekke hvilke avtaler som eventuelt er gjort med utbyggeren.

Er ikke lyset i Solliløypa, gamle del, tent på grunn av strekkingen av kabel i den nye?
-Ja, det er korrekt. Har forsøkt å få kontakt med prosjektleder i dag for et mer utfyllende svar.

Skal kommunen fortsatt ha 10 kr av parkeringen på Solli?

- Ja, ingenting er endret der i forhold til tidligere.
I forslaget til HP 2009 - 12 som nå er "ute på høring", er det lagt inn flere forslag om prisjusteringer/innføring av nye avgifter, samt reduksjoner av avtalebeløp ved driftsavtaler, for i det hele tatt å kunne opprettholde dagens aktivitetsnivå.
Se for øvrig sidene 58 - 61 i HP-dokumentet som er å finne på kommunes nettsider (spesielt tabellen midt på side 60)

Hvor lenge skal det være skogsdrift på Myggheimveien?

-Det er litt usikkert, men feltet på nedsiden av Solli gård skal avskoges. Tømmeret fraktes ut til utfartsparkeringsplassen for midlertidig lagring før bortkjøring. På feltet som er avskoget skal deretter hugstavfall/kvister brennes.

Tilbake