Asker Skiklubb

Asker Skiklubb
Postboks 92
1371 ASKER

Kontoret på Føyka
(klikk for kart)
Åpent 12-16.00,
12-18.00 tirsdag.
Tlf.: 66 76 11 00
Faks: 66 76 11 09

Org.nr 975 820 645
Bankforbindelse: Handelsbanken
Revisor: BDO Noraudit Sandvika AS

Administrative lenker:
Asker Idrettsråd
Asker kommune
Ajour fra Idrettskretsen
Akershus idrettskrets
Norges Idrettsforbundbund

Parker på Føyka
Plassen er avgiftsbelagt 7-16 (13).
80% av beløpet går til klubben.
Pr. time kr. 15.-
pr. døgn kr. 50.-
10 gjesteplasser foran klubbhuset.

Hvordan er skiføret?
Alltid oppdatert prepareringsstatus fra Skiforeningen på Asker Skiklubb Netts føremelding

Ansvarlig redaktør:
Svein Granerud.

Asker Skiklubb Nett

Fakkeltog for gratis trening for alle barn

17/02-2010, 15:48

Det var et godt oppmøte til fakkeltoget som gikk fra Føyka til rådhuset tirsdag 16. februar, under parolen "Gratis trening for alle barn", uten at det fikk innvirkning på saken.

Asker kommunestyre vedtok å omgjøre vedtaket fra 8. desember om at all trening på kommunale haller / anlegg skulle være gratis for utøvere under 18 år, slik at det igjen er som tidligere at gratistrening bare gjelder i de kommunale hallene.
Det ble imidlertid også vedtatt at dette skulle følge idrettenes inndeling i aldersbestemt / senior. Dette slår positivt ut for skiklubbens brukere av hallene, men slår veldig skjevt ut for andre idretter, spesielt turn.

Asker Skiklubb er av de oppfatning av at det må være likt for alle brukere av de samme anleggene, og at i bunn må det ligge et prinsipp om at all bruk av anlegg for barn og ungdom skal være gratis.

-----------------

Prislisten som ble vedtatt i kommunestyret 8. desember hadde følgende ordlyd:

C TRENING I KOMMUNALE IDRETTSHALLER / ANLEGG.................................. 2009 2010
1. Trening for organisasjoner hjemmehørende i Asker - utøvere yngre enn 18 år Gratis Gratis

Under punkt 2 fulgte en detaljert opplisting av priser for utøvere eldre enn 18 år.

Prislisten som ble vedtatt tirsdag 16. februar har en helt annen ordlyd:
C TRENING PÅ KOMMUNALE IDRETTSANLEGG
Så følger en detaljert prisliste for kunstgressbanen og Kunstisbanen på Risenga, hvor det ikke er et skille mellom yngre/junior og senior/veteran.

Som daglig leder i Asker Skiklubb stiller jeg meg undrende til at Askeridrettens interesseorgan, Asker Idrettsråd går i bresjen for å få omgjort et kommunestyrevedtak, som har et rettferdighetsprinsipp overfor alle unge utøver, selvom det skulle ligge en "saksbehandlingsfeil" til grunn i kommunens administrasjon. Idrettsrådet burde jublet over et slikt enstemmig vedtak i kommunestyret, og stått på idrettens side, istedenfor har man tatt parti med en gruppe av idretter i Asker.
For Asker Skiklubbs idretter innebærer ikke det nye vedtaket noen negativ forskjell i forhold til foregående år, bandy og fotball blir fortsatt belastet med treningsavgift, mens for volleyball, håndball og friidrett betyr dette at man trener gratis opp til og med junior alder. I friidrett er denne sågar 23 år!
Men for Holmen Tropp og Turn og Asker Turn betyr dette at man må betale fra og med 16 år, da er man senior i den idretten.

La idrettsregistreringen være grensen for om man skal ta treningsavgift. Der er det en grense på 13-19 år som definerer ungdom, og 20-26 år som definerer unge voksne. I denne siste aldersgruppen er det svært få utøvere i Asker kommune, og man ville tape veldig lite penger på om også denne gruppen ble inkludert i gratistrening. Det er særlig lagidrettene ishockey, håndball og fotball som har utøverne i disse aldresgruppene.

Hvordan skal idretten forholde seg til den perioden man har vært igjennom, fra 8. desember til 16. februar?
Da har man hatt et vedtak i kommunestyret om at trening er gratis - da må man vel kunne forvente at det ikke kommer en regning på bordet for denne perioden, i det minst?

Man har snudd en gang i denne saken - hva med å snu en gang til?

Svein Granerud

Tilbake