Asker Skiklubb

Asker Skiklubb
Postboks 92
1371 ASKER

Kontoret på Føyka
(klikk for kart)
Åpent 12-16.00,
12-18.00 tirsdag.
Tlf.: 66 76 11 00
Faks: 66 76 11 09

Org.nr 975 820 645
Bankforbindelse: Handelsbanken
Revisor: BDO Noraudit Sandvika AS

Administrative lenker:
Asker Idrettsråd
Asker kommune
Ajour fra Idrettskretsen
Akershus idrettskrets
Norges Idrettsforbundbund

Parker på Føyka
Plassen er avgiftsbelagt 7-16 (13).
80% av beløpet går til klubben.
Pr. time kr. 15.-
pr. døgn kr. 50.-
10 gjesteplasser foran klubbhuset.

Hvordan er skiføret?
Alltid oppdatert prepareringsstatus fra Skiforeningen på Asker Skiklubb Netts føremelding

Ansvarlig redaktør:
Svein Granerud.

Asker Skiklubb Nett

Årsmøte Asker Skiklubb torsdag 15. april kl. 19:00

13/04-2010, 12:52

Arbeidsstyret besluttet i møte 18.mars å utsette årsmøtet til torsdag 15. april kl. 19:00 i Store Sal på Føyka, i stedenfor som annonsert 24. mars.
I henhold til lovene skulle forslag til klubbens årsmøte innsendes innen 2.april.
Det er ett innsendt forslag, fra Arbeidsstyret, om endring av medlemskontingenten for 2011.
Det vil være utdeling av utmerkelser ca. 20:00.
Sakspapirer er utlagt på på klubbhuset.

§ 14 Årsmøtets oppgaver
1) Velge møteleder og referenter samt 2 personer til å undertegne protokollen.
2) Behandle HS beretning som også skal inneholde et kortfattet referat fra gruppenes årsberetninger. (Sendes til alle husstander via klubbavisa)
3) Behandle klubbens regnskap heri medtatt idrettsgruppenes regn-skap i revidert stand.
4) Behandle innkomne forslag og saker.
5) Fastsette eventuell godtgjørelse til tillitsvalgte.
6) Fastsette kontingent.
7) Vedta klubbens budsjett.
8) Bestemme lagets organisasjon.
9) Velge;
a) AS's formann, nestformann, kasserer og ledere for de sportslige såvel som de økonomiske utvalg samt 1 varamedlem. Disse velges fortinnsvis for 2 år.
b) Formann for anleggsstyret. Anleggsstyrets formann er medlem av klubbens AS.
c) Representant(er) til idrettsrådet og dets årsmøte, idretts-tinget samt til ting i de idrettsorganisasjoner de enkelte idrettsgrupper er tilsluttet.
d) 3 medlemmer til Rådet.
e) Trimgruppens formann.
f) Engasjere revisor (statsautorisert eller registrert) samt kontrollkomite med minst 2 medlemmer.
g) Arkivar. Arkivar kan være person eller gruppe med en formann.
h) Valgkomite med formann og 2 medlemmer etter årsmøtets vedtak.
10) Avholde anleggstyrets årsmøte, jfr. § 23.

Tilbake