Asker Skiklubb

Asker Skiklubb
Postboks 92
1371 ASKER

Kontoret på Føyka
(klikk for kart)
Åpent 12-16.00,
12-18.00 tirsdag.
Tlf.: 66 76 11 00
Faks: 66 76 11 09

Org.nr 975 820 645
Bankforbindelse: Handelsbanken
Revisor: BDO Noraudit Sandvika AS

Administrative lenker:
Asker Idrettsråd
Asker kommune
Ajour fra Idrettskretsen
Akershus idrettskrets
Norges Idrettsforbundbund

Parker på Føyka
Plassen er avgiftsbelagt 7-16 (13).
80% av beløpet går til klubben.
Pr. time kr. 15.-
pr. døgn kr. 50.-
10 gjesteplasser foran klubbhuset.

Hvordan er skiføret?
Alltid oppdatert prepareringsstatus fra Skiforeningen på Asker Skiklubb Netts føremelding

Ansvarlig redaktør:
Svein Granerud.

Asker Skiklubb Nett

Intensjonsavtale om planlegging av Føyka-området signert

17/03-2010, 21:39

Onsdag 17. mars signerte Asker Skiklubb og Asker Kommune intensjonsavtalen om planlegging og utbygging av Føyka-området.
Asker Skiklubbs hovedmålsetting er å forvalte arven i et minst like langt tidsperpektiv som fra dengang eiendommen ble ervervet (1923), og ønsker gjennom avtalen å skaffe et økonomisk bærekraftigt fundament for langsiktig drift av hele klubben, og å sørge for at det etableres/videreføres friiidrettsanlegg, fotballstadion og klubbhus som er tilpasset framtidig drift av klubben. - Budstikka

Her er kopi av protokollen fra Asker Skiklubbs hovedstyremøte 11. Mars, hvor Intensjonsavtalen med Asker Kommune er behandlet.
HS 3/10
Intensjonsavtale med Asker Kommune angående Føykautvikling.
Hovedstyret ble i forkant av møtet, bedt om å vurdere oversendt forslag til avtale, for å si JA eller NEI til avtaleteksten under møtet. Vegard Olderheim som Føykakommiteens forlengede arm, sto til disposisjon fram til møtet for å svare på spørsmål. Under møtet gjennomgikk Vegard avtalen samtidig som han gjorde litt rede for historikken og arbeidet frem til det endelige avtaleutkastet slik det er forelagt HS. Som underlag for sine forberedelser har Vegard også mottatt skriftlig innspill fra AFH (pkt 4.1 og 5.2) og fra Langrennsgruppa (pkt 5.1).
I den påfølgende diskusjonen kom det også opp spørsmål og merknader knytter til pkt 4.1, hvor det fremgår at det ikke er avtalt en bastant sperre mot å legge anlegget et annet sted enn på Føyka. Hensikten med formuleringen er å unngå blokkering av evt. (mot formodning) bedre alternativer.
Vedtak: Hovedstyret vedtok enstemmig å undertegne forslaget til intensjonsavtale, uten endringer. Avtalen vil bli forelagt Årsmøtet som en orienteringssak.
-------------------------

Klubbseminaret om Føykautviklingen, 10-11 februar 2010.Det er av lederen for Føyka utviklingskomiteen utarbeidet et foreløpig referat/sammendrag fra seminaret. Det endelige dokumentet som beskriver klubbens/gruppenes fremtidige behov og ønsker på Føyka, vil bli en del av underlaget for den forestående arkitektkonkurransen.
-------------------------

Avtalens varighet: Fra avtaleteksten:

Denne avtalen vil bli forsøkt fulgt opp av en planleggingsavtale. Dersom en reguleringsplan ikke blir vedtatt innen 2014, vil Partene ikke lengre være forpliktet til å søke og oppfylle intensjonen i denne avtalen.

Tilbake