Asker Skiklubb

Asker Skiklubb
Postboks 92
1371 ASKER

Kontoret på Føyka
(klikk for kart)
Åpent 12-16.00,
12-18.00 tirsdag.
Tlf.: 66 76 11 00
Faks: 66 76 11 09

Org.nr 975 820 645
Bankforbindelse: Handelsbanken
Revisor: BDO Noraudit Sandvika AS

Administrative lenker:
Asker Idrettsråd
Asker kommune
Ajour fra Idrettskretsen
Akershus idrettskrets
Norges Idrettsforbundbund

Parker på Føyka
Plassen er avgiftsbelagt 7-16 (13).
80% av beløpet går til klubben.
Pr. time kr. 15.-
pr. døgn kr. 50.-
10 gjesteplasser foran klubbhuset.

Hvordan er skiføret?
Alltid oppdatert prepareringsstatus fra Skiforeningen på Asker Skiklubb Netts føremelding

Ansvarlig redaktør:
Svein Granerud.

Asker Skiklubb Nett

Ekstraordinært årsmøte 26. mai avholdt

27/05-2010, 14:15

Asker Skiklubb innkalte til ekstraordinært årmøte 26. mai kl. 19:00 i Store sal på Føyka, for godkjenning av regnskap og budsjett, samt komplettere styret.
Regnskap og budsjett ble godkjent, og Kari-Mette Mørdre ble valgt inn i styret

Agenda

1) Godkjenning av innkalling
2) Registrering av stemmeberettige
3) Valg av ordstyrer, referent og to til å signere protokollen.
4) Forslag til tillegg i klubbens lover, om valg.
5) Godkjenning av klubbens regnskap 2009.
6) Ekstraordinær medlemskontingent 2010 (forslag 100,- pr. medlem)
7) Godkjenning av klubbens budsjett for 2010.
8) Valg av økonomiansvarlig i Arbeidsstyret og ett medlem til rådet.

I henhold til klubbens lover er det kun saker som er varslet gjennom innkallingen som kan behandles på ekstraordinært årsmøte.

Sakspapirer blir fremlagt på klubbhuset onsdag 19. mai kl. 16:00

Tilbake