Asker Skiklubb

Asker Skiklubb Friidrett

Yngre ungdom 12 - 14 år

Dette er friidrettsgruppas litt eldre og litt mer erfarne yngre utøvere. Denne gruppen har tilbud om trening to ganger i uken som egen gruppe i tillegg til tre treninger sammen med eldste gruppe.
Gruppen fokuserer som de yngste på lek, motorikk og generell friidretts trening, men har også en mulighet litt spesialisering.


Trenere Yngre ungdom:
Johan Loe Kvalberg
Karoline Hillestad Koritzinsky
Lars Ree
Kristine Bjørshol


Tidspunkter for treningene finner du i menyen under Trening: Treningstider

Hvordan begynne?
Friidrettsgruppa har inntak av nye rekrutter tre perioder i året; I januar, ved oppstart ute i april/mai og ved oppstart inne i oktober. Utover disse periodene tar vi dessverre ikke imot nye rekrutter i aldersgruppen 10-14 år.
Informasjon med nøyaktige tidspunkter for de aktuelle inntaksperiodene blir lagt ut på våre internettsider et par uker i forveien av hver inntaksperiode.
For mere informasjon anbefales å ta kontakt med daglig leder.