Asker Skiklubb

Asker Skiklubb Fotball

Retningslinjer

- Rene årsklasser
- Delt etter skolekretser
- Rene klasselag, om det lar seg gjøre
- Fjorårets lag beholdes så langt som mulig
- Lagene kan bestå av både jenter og gutter. Hvis mulig, anbefaler vi rene jente- eller guttelag, så tidlig som mulig!
- Hvert lag organiseres ved hjelp av foreldre. MINST 2 foreldre pr. lag anbefales, helst flere.