Asker Skiklubb

Asker Skiklubb Fotball

Økonomi

Kontingenten til Asker Skiklubb er for tiden 225 kr.
Aktivitetskontingent for ASK Fotball for 2010 er 600 kr. per barn.

Kontingenten skal dekke bl.a. følgende:
- Drakter, shortser og strømper
- Fotballer, ballnett/bag, markører, mm.
- Cuper
- Kontingent til Oslo fotballkrets
- Premier til vårt UNIKE klubbmesterskap
- Påmelding til serien